І (РАЙОННИЙ)ТУР КРАЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ "МОЯ БАТЬКІВЩИНА – УКРАЇНА

З метою вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю, ознайомлення з об’єктами заповідного фонду України на базі Районного центру позашкільної освіти 15.11.2018 р. було проведено І (районний) тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». На розгляд журі було представлено 16 пошукових робіт учнів з 15 закладів загальної середньої освіти та 2 роботи вихованців РЦПО. Районний етап відбувся відповідно до Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». Під час проведення I (районного) туру захист робіт відбувався за такими напрямками: - «З попелу забуття»; - «З духовної спадщини мого народу»; - «З батьківської криниці»; - «Географія рідного краю»; Найчисельнішими стали такі напрями: «З попелу забуття» та «З батьківської криниці». Взагалі не було представлено пошукових робіт з напрямів «Козацькому роду нема переводу» та «Геологічними стежками України». Під час захисту члени журі оцінювали аргументованість вибору та розкриття теми дослідження з урахуванням власного вкладу автора чи пошукової групи, чіткість, логічність, лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, повноту, вичерпність відповідей, культуру мовлення, доцільність, якість і вміння використовувати наочні матеріали та технічні засоби.Під час роботи експедиції діти отримали навички публічного захисту, дискутування.