Підготовка педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи

       З 22  по  26 липня  2019 року на базі Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 стартувала І-ІІ  очна сесія  з підготовки вчителів початкових класів,  які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у наступних навчальних роках. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів району для роботи в умовах Нової української школи  здійснено відповідно до «Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України №36 від 15 січня 2018 р.). Це один із обов’язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів.

Заняття провели тренери: Казюк Р.І. – заступник директора з  навчально-виховної роботи Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Підберезька М.М. – практичний психолог  Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Гутій        М.А., Могорита Н.І. – вчителі пілотних класів Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

       Заняття з елементами тренінгу було спрямоване на вдосконалення компетентності педагогів щодо саморозвитку та успішної самореалізації в професійній діяльності на основі чітко визначених засад Концепції Нової української школи.  Слухачі зрозуміли особливості їх участі в освітній програмі, важливість якісної підготовки вчителів до роботи в Новій українській школі за очно-дистанційною формою, познайомилися з Типовою освітньою програмою проведення тренінгів для вчителів початкових класів та  завданнями, що стоять перед ними.

        В процесі роботи педагоги ознайомилися   з Концепцією Нової української школи та викликами, що стоять перед початковою освітою, опрацювали головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіку партнерства, обговорили нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Концепції Нової української школи. Учасники мали змогу практично ознайомитися з особливостями організації освітнього середовища першокласників в Новій українській школі, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, ознайомитися з особливостями кооперативного навчання в школі, дізнатися сутність ефективного управління класом. Детально проаналізували основні аспекти здійснення формувального оцінювання, ознайомилися з технологією портфоліо. В ході тренінгів переглянуто відеоролики, презентації, роздаткові матеріали, проводилася робота індивідуально, в парах, групах. Під час занять вчителі створювали моделі майбутнього випускника НУШ, ознайомилися із західними моделями освіти США, Польщі, Болгарії, Фінляндії. Учителі, які викладатимуть у перших класах НУШ,  зареєструвалися на сайті EdЕra для проходження дистанційного курсу.

    Учасники тренінгу висловили слова вдячності тренерам за цікаве і змістовне навчання, за позитивні хвилинки спілкування.