ПЛАН РОБОТИ районного методичного об’єднання класних керівників на 2016-2017 навчальний рік

Погоджено

                                                                                                                                                           Завідувач РМК                            Н.Чепара 

 

       ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання класних керівників

на 2016-2017 навчальний рік

 

І. Аналіз діяльності МО за 2015-2016  н.р.

           Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ району здійснювалася  відповідно до Указу Президента України від 12 червня 2015 року  № 335/2015 «Про заходи щодо  національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказами МОН 06.09.2000 №  434 «Про затвердження положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири  виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України», зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави, 16.06.2015 №641 «Про затвердження  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», листів  МОН 14.08.2008 № 1/9-520 (рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти), 27.11.2014 № 1/9-616 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

          Загальноосвітні навчальні заклади району в  2015 – 2016 навчальному році продовжили роботу над виховною проблемою “Створення ефективного виховного середовища  шляхом тісної співпраці педагогів, батьків та дітей з метою формування всебічно розвиненої особистості учня”, яка знайшла широке відображення в роботі інструктивно–методичних нарад заступників директорів з виховної роботи,  педагогів–організаторів, районному методичному об’єднанні класних керівників, роботі органів учнівського самоврядування.

           Значна увага приділялася питанням формування ціннісних орієнтацій  учнів. Так, у серпні, до початку навчального року відбувся «круглий стіл» за участю заступників директорів з виховної роботи, голів методичних об’єднань класних керівників, педагогів-організаторів та практичних  психологів,  де  розглянуто питання «Формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в системі навчально-виховного процесу».

          У листопаді 2015 року проведено І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»  у трьох номінаціях: «Класний керівник 5-7  класів», «Класний керівник 8-9 класів», «Класний керівник 10-11 класів». Тереля Марина Іллівна, класний керівник 10 класу Майданської ЗОШ І-ІІІ ступенів, посіла ІІІ призове місце у ІІ (обласному) турі конкурсу; Тайстру Світлану Михайлівну, класного керівника 5 класу Лозянської ЗОШ І-ІІ ступенів, Буту Ольгу Василівну, класного керівника 8 класу Верхньостуденівського НВК І-ІІ ступенів, за результатами ІІ (обласного) туру конкурсу нагороджено грамотами департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА. 

 

ІІ. Пріоритетні завдання на 2016-2017 н.р.

 

            У 2016/2017 році одним із складових завдань є впровадження та реалізація Концепції національно – патріотичного виховання дітей, тому методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вихованні  громадянина та патріота України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

             ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки класних керівників. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

        Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

         Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

-    Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

-    Диференціація форм роботи за якісним складом, деформалізація форм роботи класних керівників;

-    Дитиноцентричний підхід у роботі класного керівника;

-    Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;-

-    Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

-    Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-         Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм     роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.                      

          Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

              Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь  працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

 

ІІІ. ПЛАН РОБОТИ

ЗАСІДАННЯ I

Тема.  Методичне забезпечення  виховної  роботи  в 2016/2017  н.р.»

Термін проведення: серпень 2016 року

Дата проведення: 25.08.2016

Місце проведення: Міжгірська СЗОШ І-ІІІ ст. ім.А.Волошина.

1.Аналіз роботи методичного об’єднання  в 2015-2016 н.р.

                                                                                  Козак Н.Г., голова МО

2. Про підсумки конкурсу «Класний керівник року».

                                                                                   Юртин М.М., методист РМК

3. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році.

                                                                                   Юртин ММ., методист РМК

4. Про проведення Першого уроку в 2016-2017 н.р. Методичні рекомендації.

                                                                                   Юртин М.М., методист РМК

5. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

                                                                                  Юртин М.М., методист РМК

6. Про проведення заходів у ЗНЗ з питань реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

                                                                                     Юртин М.М., методист РМК

7. Визначення основних напрямів роботи  методичного об’єднання на 2016/2017 навчальний рік.

                                                                                        Козак Н.Г, голова МО

ЗАСІДАННЯ IІ

Тема.  Національно-патріотичне виховання школярів у системі роботи освітнього закладу

Термін проведення: січень 2017 року.

Місце проведення: відділ освіти

1.Створення педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання.

                                                                                    Юртин М.М., методист РМК                                                   

2. Зміст  і форми національно-патріотичного виховання.

                                                                                     Юртин М.М.,методист РМК

3. Реалізація національно-патріотичного виховання через проведення спортивно-масових заходів, військово-патріотичних конкурсів («Сокіл» («Джура»), …).

                                                                                    Буцко Я.П., методист РМК

4. Організація та проведення військово-польових зборів для учнів старшої школи.

                                                                                     Чепара В.М., методист РМК

5. Про систему роботи з національно-патріотичного виховання освітнього закладу (з досвіду роботи).

                                                                                     Чуп Н.Ю., класний  керівник Негровецького НВК І-ІІІ ст. ім.В.Росохи